Rentmeister Antal: Lex Falcidia és Quarta Falcidia Értekezés a pandektajog köréből. (1888)

LEX FALCIDIA ÉS ’ QUARTA FALCIDIA ÉRTEKEZÉS A PANDEKTA-JOGr KÖRÉBŐL. IRTA RENTMEISTER ANTAL KIRÁLYI AKAD. JOGTANÁÉ POZSONYBAN. = Ára 70 kr. = BUDAPEST, 1888. KIADJA A M. TUD. AKADÉMIA.

Next

/
Thumbnails
Contents