Fayer László (szerk.): Az 1843-iki büntetőjogi javaslatok anyaggyűjteménye 2. kötet (Budapest, 1898)

az 1843-iki BŰNT ETŐJ()GI .1 AVA SLATOK ANYAGGYUJTEMÉNYE. A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA MEGBÍZÁSÁBÓL SZERKESZTI FAYER LÁSZLÓ, A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA LEVELEZŐ TAGJA. II. KÖTET. BUDAPEST. KIADJA A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA. 1898. Ára 3 frt. =

Next

/
Thumbnails
Contents