Herbart (Johann Friedrich) János Frigyes: Pedagógiai előadások vázlata. Ford. Nagy J. Béla. Bev. Fináczy Ernő. (1932)

H E R B A R T PEDAGÓGIAI ELŐADÁSOK VÁZLATA fordította NAGY J. BÉLA BEVEZETÉSSEL ELLÁTTA FINÁCZY ERNŐ B U D A P E S T, \ 1 9 3 2----------------------------- . ----------------j-------í------------------­A „K I S D E D N E V E L É S‘‘ K I A D Á S A

Next

/
Thumbnails
Contents