Közlemények Szepes vármegye múltjából 8. (1916)

KÖZLEMÉNYEK SZEPES VÁRMEGYE MÚLTJÁBÓL A SZEPESMEGYEI TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KÖZLÖNYE. SZERKESZTI: DR. FÖRSTER JENŐ VÁRMEGYEI I,EVÉLI ÁRNOK, TÁRSULATI TI TKÁR VIII. ÉVFOLYAM. 1916. A SZEPESMEGYEI TÖRTÉNELMI TÁRSULAT ÉVKÖNYVEINEK XVI. FOLYAMA. LŐCSE, 191 (j. KIADJA A SZEPESMEGYEI TÖRTÉNELMI TÁRSULAT REISS J. T. KÖNYVNYOMÓ INTÉZETE.

Next

/
Thumbnails
Contents