Közlemények Szepes vármegye múltjából 10. (1918)

1918 / 1. szám

MEGJELENIK NEGYEDÉVENKÉNT. A TÁRSULAT TAGJAI ÉVI NÉGY KORONA TAGDÍJ FEJÉBEN ILLETMÉNYÜL KAPJÁK. ELŐFIZETÉSI. ÁRA : EGY ÉVRE HAT KORONA. LŐCSE, 1918. KIADJA A SZEPESM EG YE I TÖRTÉNELMI TÁRSULAT. REISS J. T. KÖNYVNYOMÖ INTÉZETE. X. ÉVFOLYAM. 1918 1. SZÁM. A SZEPESM EG VEI TÖRTÉNELMI TÁRSULAT É V K Ö N YV E IN E K X Vili. F 0 LYA >1 A. KÖZLEMÉNYEK SZEPES VÁRMEGYE MÚLTJÁBÓL A SZEPESMEOYEI TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KÖZLÖNYE. SZERKESZTI: DR. FÖRSTER JENŐ VÁRMEGYEI I EV É1.1 ÁR NŐK, TÁRSUIAII TU KÁR.

Next

/
Thumbnails
Contents