Kritika 8. (1970)

1970 / 1. szám - Tartalomjegyzék

KRITIKA Vili. ÉVFOLYAM. 1. SZÁM 1970. JANUÁR A Magyar Tudományos Akadémia Irodalomtudományi Intézete, a Magyar Irodalomtörténeti Társaság és a Magyar írók Szövetsége folyóirata Szerkesztő bizottság : DARVAS JÓZSEF NYÍRÓ LAJOS SŐTÉR ISTVÁN SZABOLCSI MIKLÓS ZOLTAI DÉNES Szerkesztik : ALMÁSI MIKLÓS DIÓSZEGI ANDRÁS (felelős szerkesztő) WÉBER ANTAL TARTALOM Almási Miklós: Groteszk rekviem 1 Klaniczay Tibor: A reneszánsz határai és ellent­mondásai 8 Miklós Pál: Művészet vagy technika 15 ÁLLÁSFOGLALÁS Sőtér István: A történelem dilemmái 17 MŰHELY Mérei Ferenc: Elkötelezettség és ambivalen­cia 23 Vitányi Iván: A harmónia szerkezete 26 VITA-FÓRUM Bata Imre: Juhász Ferenc mítoszai 32 Fekete Éva: Munkások a filmvásznon —idézőjel nélkül 35 MÉRLEG A “Kegyetlen szerelem”-ről (Ljudmilla Sargina — Somlai Péter) 38 KRITIKA Új magyar opera (Pernye András) 43 Esztétikai Kislexikon (Csetri Lajos) A7 SZEMLE Földes Imre: Harmincasok (Fodor Géza) 52 Áprily Lajos: Akarsz-e fényt? (Görömbei And­rás) 54 Keresztes Ágnes: Halálod ellen (Kiss Ferenc) 55 Bertha Bulcsu: Át a Styx folyón (Majoros József) 56 Vitányi Iván: Azene lélektana(Ta///ánTibor) 58 TÁJÉKOZÓDÁS Az amerikai irodalomkritika közelmúltja (Her­nádi Miklós) 61 A címlapon Vasarely ... Szerkesztőség: Budapest, XI., Ménesi út 11/13. Telefon: 467—962 A kiadvány előfizethető vagy példányonként megvásárolható: az AKA­DÉMIAI KIADÓ-nál, Budapest V., Alkotmány utca 21. telefon: 111—010. MNB egyszámlaszám: 46, csekkbefizetési számla: 05.914.111—46, az AKADÉMIAI KÖNYVESBOLT-ban, Budapest V., Váci u. 22. telefon : 185-612. a POSTA KÖZPONTI HÍRLAP IRODA 1. számú HÍRLAP- BOLTJÁ-ban, Budapest V., Bajcsy-Zsilinszky út 76. és bármely posta- hivatalban. Csekkszámlaszám: egyéni 61.257, közületi: 61.065. MNB egyszámlaszám: 8. Előfizetési díj fél évre 42 Ft, egy évre 84 Ft A kiadásért felel: Bernât György — Műszaki szerkesztő: Marosi Gyula 69.68621 Akadémiai Nyomda, Budapest — Felelős vezető: Bernât György

Next

/
Thumbnails
Contents