Kritika 9. (1980)

Cikkek, tanulmányok Aczél György: A szó hatalma VI/5 Alviási Miklós: Az irodalmi krimi IX/17 Almási Miklós: Hogyan járunk színházba? V/13 Ancsel Éva: A „mégis” mítosza X/24 Andrásfi Gyula: Emlékeim a 100%-ról III/18 A XII. Kongresszus után IV/2 Baranyi Ferenc: Felezni a gyönyörködést 11/10 Bata Imre: József Attila a dialektikáról III/9 Bayer József: Sziszifosz mítosza — avagy Günther Wallraff újabb kalandjai 11/20 Bánlaky Pál: „Értelmiségiek vagyunk mi egyáltalán?” V/14 Berkes Erzsébet: Félidő — A fiatal magyar irodalomról általában X/14“ Borsi-Kálmán Béla: Irányzatok, tendenciák az újabb román irodalomban XI/26 Breuer János: Munkás,-zenekultúra XII/18 Csák Gyula: A realizmus védelmében III/20 Csalog Zsolt: Dani politizál IV/22 Csalog Zsolt: Gazdag falu a homokon VII/23 Csepeli György: Csontváz a szekrényben X/9 Cs. Zs.: Cigányhelyesírás a magyar helyesírásban 1/9 Demszky Gábor: „Cs” X/18 Dérczy Péter: örökség III/ll Dobossy László: Az akadémia és társai IX/14 E. Fehér Pál: A másik oldalról — Jegyzetek Kovács Imre könyvéről — IV/25 E. Fehér Pál: Fiatalok és öregek? X/15 E. Fehér Pál: Földeák János világa 11/16 E. F. P.: Justus Pál emléke IV/10 Eörsi István: A nyájas fasizmus IX/15 Faragó Vilmos: A tulajdon tulajdonsága VI/24 Farkas László: Fentebb stíl a kriti­kákban X/13 Fráter Zoltán: Oktatási reformgondok XI/24 Ifj, Gazda István: József Attila és a relativitáselmélet III/4 Glatz Ferenc: Modern világkép, marxizmus történettudomány V/6 Grétsy László: ítéljen az olvasó! V/19 Gulyás Mihály: Lehet-e? V/3 Gyergyai Albert: A kor bálványai IX/24 Gyertyán Ervin: A magyar filmkritika helyzetéről VII/19 Gyertyán Ervin: Dokumentarizmus és fikció napjaink magyar filmművészetében X/25 Gyulai László—Lukács János: Rock-közérzet, befutás előtt VII/17 Hahn István: Történelem, filozófia, vallásosság X/22 Hajdú Ráfis Gábor: József Attila- kérdések — Középpontban Bálint Györggyel — IV/11 Hajnal László Gábor: „Az ember gyarló ...” XII/25 Hajnal László Gábor: „Csak a reggelek borzalmasak, az ébredések ..VI/14 Hampel Tamás: Ismét „Herder árnyé­kában”, egy jogász szemével IX/13 Hann Endre: A közvélemény a cigányokról V/10 Hermann István: Az ironikus történelem VII/5 Illés Endre: Két vonás Kaffka ijVIargit portréjához VI/3 Jóboru Magda: Gondolatok a gimnáziumról IIJ12 Juhász Péter: Fiatal bolgár írókról XII/14 Kecskés András: Ritmuselvek és versrendszerek XI/21 Klaniczay Tibor: A magyar kultúra emlékeinek feltárása, nyilvántartása és kiadása X/3 Kolozsvári Grandpierre Emil: Elemzés a fonákjáról 11/23 Kolozsvári Grandpierre Emil: Köznyelv és jogi nyelv X/23 Kolozsvári Grandpierre Emil: Nyelvtények leszállított áron 1/5 Kolozsvári Grandpierre Emil: Változás és változtatás (I) III/14 Kolozsvári Grandpierre Emil: Változás és változtatás (II) IV/27 Kosáry Domokos: II. József — két évszázad múltán XII/16 Kovács István: A lengyel irodalmi „Új hullám” indulása XII/14 Kovács Sándor Iván: Balassi-képünk változásai egy disszertáció és egy tankönyv tükrében 11/13 Kovács Sándor Iván: Ráfis X/23 Kulin Ferenc: Az irodalmi nevelés gondjairól x/11 Lökös István: Hagyományok és „fiatal irodalom” Jugoszláviában X/16 Lökös István: „Nemzedékek” újjászületése Egerben IV/7 Lökös István: Tito és a jugoszláv kultúra VII/13 Lőrincze Lajos: Bűnök, erények, gondok 11/22 Mádl Antal: Thomas Mann Budapesten XI/27 Major Tamás: Vidám köszöntő — Nádasdy Kálmán 75. születésnapjára 1/27 Marosán György: Harcok, emlékek, hagyományok 111/25 Marosán György: Tanulságok — Emlékezéseimből V/4 Mátyus Aliz: „Maradok én fonónő...” 1/6 M. G. P.: Garbó-görbe IX/18 M. G. P.: Major — köszöntő 11/25 Mihályi Gábor: Pogány Judit legendája XI/9 M. Pásztor József: Tamássi György emlékezete VII/16 Nagy István Attila: Egy magatartás vitája V/12 Németh G. Béla: A termékeny nyugtalanság költője — 80 éve született Szabó Lőrinc III/17 Papp Ferenc: Mai lateinereink IX/12 Papp Oszkár: Hivatalos, hivatásos, amatőr, — Művészettörténeti vázlat Nagybányától napjainkig VII/21 Papp Zsolt: Bibó István — Társadalomelemzés és politika XI/11 Papp Zsolt: Mannheim — avagy a „szabadon lebegés” 1/14 Pelle János: Még egyszer a tömegtájékoztatásról III/12 Pernye András: Bernstein 11/24 Pernye András: Molnár Antal 90 éves 1/17 Pernye András: Provincializmus a zenében IV/18 Pernye András: Zene és emberség IX/9 Pernye András: Zenei ismeretterjesztésünk helyzete III/13 Péter László: Amikor Szegeden dobogott az ország szíve IV/6 P. K.: Mészöly Gedeonra emlékezve VI/13 P. Szűcs Julianna: Töprengések Vásárhely zárójelei felett 1/10 P. Szűcs Julianna: Derkovits ürügyén — ma II/3 Pusztai János: Jegyzetek a finn kultúráról IX/23 Rényi Péter: Múltunkat meg kell érteni... — Jegyzetek a Márványemberről — III/24 Robotos Imre: Reflexiók Király István Ady-Csinszka tanulmányához VII/15 Rózsa Gyula: Réber: egy műfaj, ami nincs X/8 Siegfried Rönisch: Jegyzetek az NDK új írógenerációjáról (Fordította: Vörös T. Károly) XI/25 ifj. Schiffer Pál: Nemcsak róluk van szó II/4 Sik Csaba: Búcsú Tamkó Sirató Károlytól II/6 Simon Zoltán: A felszabadult ország első irodalmi folyóirata IV/5 Stephan Hermlin: Esti fény (Fordította: Vörös T. Károly) XII/5 Surányi Ibolya: „Nem a pacsirta fontos, csak a dal” III/15 Szabad György: Egy polgári demokrata centenáriumán — Emlékezés Rupert Rezsőre IX/16 Szabó Júlia: A magyar avantgarde és a külföldi sajtó XI/8 Szakolczay Lajos: A második hullám 11/18 Szakolczay Lajos: Nemzedékek kap­csolódása 1/22 Szakolczay Lajos: Nemzedék vagy raj? IV/14 Szalai Júlia: Gyógyítás és szociálpolitika V/16 Szederkényi Ervin: Pécsi tavasz 1945 IV/8 Szepesy Gyula: Kinek a bűne? V/18 Tamás Aladár: Jon Vinea II/7 Tamás István: Amerikai vázlat V/9 Tamás István: Három százéves XII/13 Tamás István: Kőmíves Sándor halálára XII/27 Tandori Dezső: Űt az adagolatlan időhöz IX/10 Todero Frigyes: Nemzetiségek és kultúrák Spanyolországban VII/14 Tóth Ferenc: Igazi alkotás — igazi érték IX/22 Tütő László: A marxizmus „kíméletlensége” VII/6 Tütő László: De legalább őszinte... — A szubjektivizálódásról 1/24 Vadas József: Herend gyűrűjében V/2I Varga Sándor: A szabad Magyarország első könyvei IV/3 Vigh Károly: Délkelet-Magyarország 1944 őszén IV/9 Zelk Zoltán levele Vas Istvánhoz IX/11 Interjúk, beszélgetések A magyar kultúra, a marxizmus és az egyházak — Kerekasztal- beszélgetés az egyházi sajtó kép­viselőivel (E. Fehér Pál) IX/3 A Parázna szobrokról — beszélgetés Cseres Tiborral — (Földes Anna) XII/3 Az irodalom elkötelezettsége — Moszkvában Vitalij Ozerovnál (E. F. P.) V/5 Bálint György, Cserépfalvi, Kovács Imre — egy interjú folytatása — (Hajdú Ráfis Gábor) XII/7 75 éve született József Attila Beniuc-kal Bukarestben József Attiláról (E. Fehér Pál) III/3 Beszélgetés Hatvány Bertalannal (Vezér Erzsébet) XII/21 Budapesti esztendők — Beszélgetés Cserépfalvi Imrével József Attiláról — (Hajdú Ráfis Gábor) VIII/30 Hagyomány és jelenkor 1/3 Harminc évig nem írtam verset — Beszélgetés Tamkó Sirató Károllyal (Bánki Ilona) III/21 Leilei beszélgetések — Farkas Ferenc zenei emlékezéseiből II/8 Objektív helyzetem a dilemma — Beszélgetés Harag Györggyel — (Csáki Judit) IV/19 Összekötve a földdel — Beszélgetés Kepes Györggyel — (Körner Éva) 1/18 Viták A Négy Évszak, mint pletykamagazin (Abody Béla) 1/28 Válasz Abody Bélának (Pelle János) 1/28 Vita a tájékoztatásról Hozzászólás Pelle János cikkéhez (Németi Irén) 11/15 Reflexiók a reflexiókról (Gőz József) 11/16 A társadalomkritika határai és a reális önismeret (Elek István) 1/12 Minek túlságba vinni? (Rényi Péter) 1/13 Válasz Rényi Péternek (Elek István) VII/19 Vita a társadalomkritika határairól, „csomagolás” nélkül (Rényi Péter) VII/10 Levél E. Fehér Pálnak (Tamás Gáspár Miklós) V/24 Jogosak-e a kérdések? (E. Fehér Pál) V/25 A meghatározhatatlan realizmus (Könczöl Csaba) VI/17 Szkepticizmus vagy realizmus? (Wintermantel István) VI/2C Jegyzetek a „TV-jegyzet”-ről (Szinetár Miklós) XI/21 Válasz a kulcsmondatokra (Jovanovics Miklós) XII/4C II.

Next

/
Thumbnails
Contents