Kritika 18. (1989)

TÁRTALOM JEGYZEK ’89 Cikkek, tanulmányok igárdi Péter: A 80 éves Fejtő Ferenc köszöntése VIII/2 Agárdi Péter: Tények, szurkák, legendák 111/13 4ImásiMiklós: A Filozófus ideje VI/2 AlmásiMiklós: A forradalom balekje V/8 'manuelle Arsan: A törvény (Bevezette:/. L., fordította: Vaszaryné Sz. Hermin) X/33 gh Attila: A nyilvánosság nyilvánossága VI/13 gh Attila: Túlcentralizált anarchia X/3 4. P.: Kémtclenül IX/9 ilogh Ernő: A barguzini postamester vejc IX/2 ílogh Ernő: Különös verseny XII/9 Balogh Ernő: Tiszta égi hang VI1/2 Balogh Tibor: Nyúlfarknyi meditáció a munkásmozgalmi tapasztalat jelentőségéró'l 11/15 Baráz Judit: Monopolszocializmus vagy valami más? 11/8 <1 artis Attila: Levél a Vadásznak, avagy néhány bekezdés a kikezdésró'l III/19 Bayer József: Tudományos vitaszabadság vagy politikai tilalomfák Megjegyzések a 73-as Állásfoglalásról és hatásáról a szellemi életre VI/61 Herényi Zsuzsanna Ágnes: Oszlik a köd 11/15 rkes Erzsébet: Hogyan számoljunk petymeget? IX/26 " máth László: Mire való a sajtó? 1/18 ’ hó István: Az újkori forradalmak és a francia forradalom VI1/8 ’■•író Ferenc: 1789 Magyarországán 1792 Párizsa? Batsányi János A franciaországi változásokra című verséről VII/15 ros Géza: Tandori kiszabadítja a madarakat ­Széljegyzetek a Stúdió 88-hoz V/2| inrich Böll: A tank Kafkát vette célba - Négy nap Prágában (f ordította: Glavina Zsuzsa) V/14 andl Gábor: Prognózis: félfordulat 1/23 ■uer János: A Párt zenei bizottsága 1948 49 XI1/27 mer János: Utazás a hanglemez körül IV/14 la Károly: Találkozás Danilo Kissel X/22 alogZsolt: Napló, nyolcvan december IX/33) alog Zsolt: „Pali-’. Részlet egy portréból VII/32, VIII/24 lalog Zsolt: „Sajnos sok a buta állampolgár” - Kovács Lajos, 26 éves, rendőr 11/30 zár Imre: A Nemzeti Színház új évadja elé X/36 izmodia Ervin: Milyen civil társadalom van és milyen nincs Magyarországon? V/51 ■ezy Péter: Az autonómia visszaszerzése - A 80-as évek újabb magyar epikájáról VIII/6j f/czy Péter: Irodalomértés és tolerancia — két nézőpontból Válasz Berkes Erzsébetnek XI/19 srMiklós: (Társadalom)tudománypolitika i gyakorlatban VI/11 •mán István: A .jövőért” emlékeztek X/18 Fehér Pál: Sztálin, a költő X/2 84 (fordította:fizzam Lenke) III/ll hammed Fathi: Nagib Mahfouz - az író és az ember IV/18 tő Ferenc: A Rajk-perről - 40 év után XII/25 jtő Ferenc: Megjegyzés Pető Gábor Pál egy megjegyzéséhez VIII/37 •jtő Ferenc: Megjegyzés Szerdahelyi Istvánnak, a Kritika 1 988. decemberi számában „Lgy interjú tanulságai" címmel megjelent cikkéhez III/14 ■kete Sándor: Közügyből - magánügy — A Pctőfi-tudomány közelmúltja és jövője IX/30 órgács Iván: Az alkotó nem vátesz VII/21 orgács Iván: Hagyományok feltámasztása és tagadása IV/10 öldes Anna: Merre tart a magyar színház? IV/5 ricz Tamás: Van vagy nincs civil társadalom Magyarországon? II/2 Gazdag László: A szocializmus válságjelenségei és a marxizmus III/4 Gosztonyi Péter: Budapest ostroma 1944- 45-ben XII/21 Gosztonyi Péter: Andreas Hillgruber professzor halálára VIII/37 Hárs György Péter: A folytono tyai Lukács György esztétikájába 1/32 Hegedűs András: Kis magyar „csis . , ’ VI/8 HahnerPéter: A francia forradalom sztálinista értelmezéséről VII/12 Horváth Ágnes-SzakolczaiÁrpád: Senkiföldjén X/15 Horváth Sándor: Gondolatok a szociaüsta tőketulajdonlásról IX/20 Józsa Ágnes: Arszlánpiktúra helyett forradalmi realizmus - Szemelvények az 50-es és 60-as évek kiállítási katalógusaiból és kiadványaiból XII/32 Józsa Ágnes: Erejük és affinitásuk mértékéig IX/16 Józsa Ágnes: Kiállítóhelyek programjából 1945- 1953 VIII/16 József Dénes: Posztmodern színház Szatmárban IV/20 József Dénes: James Stirling XII/35 Kerekes György: A szocializmus új minőségéről 1/6 Eszmélet (-K-) X/24 Kincses Károly: Dr. Vajda Ernő XII/41 Király István: A Lukács-modell ­Lukács György és Zsolt Béla vitája VII/24, VIII/20 Kismáté János: Károlyfürdői emlék V/l 1 Kiss József: „Rabság, szabadság ..— „Petőfi utolsó verse” 1853-ból? XI/11 Kiss Károly: Reformon innen és túl 1/21 Jan Kolar: A kortárs emberről kimondandó igazság keresése V/22 Konrád György: Danilo Kis XII/2 Könczöl Csaba: A cenzúra aranykora 1917-1985 XII/38 Könczöl Csaba:... és a Brodszkij-per háttere VIII/31 KöpecziBéla: Volt-e szükség Franciaországban forradalomra 1789-ben? VII/5 Körtvélyes Géza: Hagyomány és újítás egysége az Operaház balettszínpadán Jegyzetek Seregi László koreográfus pályaképéhez IV/12 Krausz Tamás: Adalékok egy rendszerváltozás anatómiájához XI/2 Krausz Tamás: A demokratikus sztálinizmus VIII/10 Krausz Tamás: A munkásönkormányzat a bolsevizmus és a sztálinizmus nézőpontjából X/14 Lengyel Béla: Feladó: Sinkó Ervin ­Címzett: Alfred Kurella V|9: Lengyel Béla: Thienemann Tivadarról II/l 3 Lipcsey Ildikó: A Maniu-gárdisták X/24 Ludassy Mária: Semper idem VI/10 Ludassy Mária: „Világmegváltó zsarnokság” vagy egyetemes szabadságtechnikák? VII/7 Paul de Man: Lukács György: A regény elmélete (Fordította: Hárs György Péter) 1/31 Markó György: Egy interjú elé ­Egy katonatiszt portréjához VII/27 Meller V. Ágnes: Hullámvasút V/7 Mravik László: Védett-e, ami védett? Avagy: hasznos-e az országnak a műgyűjtés? IX/10 Nagy Gyula István: „Rövidfilmek” szerelemről, halálról — Néhány lengyel filmről V/26 Nagy Péter: 1789 - örök VII/4 Ölvedi Ignác: Magára hagyott hadsereg XI/25 Papp Zsolt': Az ideológiai olló kinyílása XII/16 Papp Zsolt: Olvasónapló VIII/8, XI/32 Pető Gábor Pál: Levél a szerkesztőhöz III/15 Pollák György: Milyen törvényt választunk? III/17 Péter László: Ki volt Horváth István? Ill/12 Pomogáts Béla: Hazatérő irodalom - A nyugati magyar irodalom a 80-as évek végén I. XII/8 Radnóti Zsuzsa: A pesti polgár komédiája XI/13 Robotos Imre: A történelmi diagnózis előfeltétele a terápiás felkészülésnek 1/16, Robotos Imre: Elhallgatott történelmi tények 11/22 Robotos Imre: Köteles Pál: Búcsú Erdélytől 111/22 Rónay László: Kitörhetünk-e a körből? ­Weöres Sándor példázata IV/2 Rónay László: Sík Sándor, a maradandó VI/18 Thomas Rotschild: Kultúrgulyás (Fordította: Glavina Zsuzsa) XI/8 Sántha János: „Piaci szocializmus ­marxizmus - szocialista megújulás” - Alapvonalak Hl/6 Schiffer Péter: A meghasonlás gyökerei XII/20 Schiffer Péter: Kinek a szabadsága? IX/23 S. Horváth Jenő; A szocializmus(-kép-)zavarai - Szocializmuskép és gazdaságpolitika, avagy gazdaságpolitika és szocializmuskép összefüggései IV/23 Spira György: Formáljunk-e Kossuthból bűnbakot? III/9 Spira György: Mi volt a francia forradalom: tipikus vagy klasszikus eset? VII/11 Standeisky Éva: Csak az útkeresés adatott meg neki - Emlékezés Csömöri Józsefre 11/16 Szabó András György: A munkásosztály marxi fogalmáról - Tévhitek és valóság II/4 Szabó András György: A prostitúció szálláscsinálói V/10 Szabó András György: A történelemről történelem nélkül? 1/21 Szabó András György: Egy „nacional-bolsevista” forradalom III/9 Szabó Tibor: Lukács Itáliában 1956 1/29 Szabó Tibor: Lukács végleges hazatérése 1957 XI/34 Tamás Gáspár Miklós: Búcsú a baloldaltól XII/10 Tarján Tamás: Egy este a Cinoherní klubban V/23 Tóth Eszter: Két ismeretlen Tóth Árpád-levél II/l 2 Tőkéczki László: Botlik József: Erdély tíz tételben 1918-1940 III/22 Tütő László: Az önkormányzat mint történelmi és elméleti probléma IX/18 Vadas József: Kós Károly: Erdély III/21 Vekerdy Tamás: Waldorf-óvodák, Waldorf-iskolák a Német Szövetségi Köztársaságban IV/26 Vezér Erzsébet: Egy szívós legenda oszlatása II1/13 Voigt Vilmos: Magyarország mint a népzeneőrzés mintaképe 11/27 Zappe László: Egy örök eretnek ­Jevgenyij Zamjatyin viszontagságos élete IV/25 Z. L.: Copfocska Hasekból és Kafkából V/17 Interjúk, beszélgetések A humán kultúra az emberi értékek őrzője - Beszélgetés Király Istvánnal (Az interjút készítette: fián Magda) IV/3 „A rossz tanár boldogtalan a tanítástól.. (Az interjúkat készítette: Báthory Erzsébet) X/28 A színészképzés hagyományai - Beszélgetés Székely György színháztörténésszel (Az interjút készítette: Bóta Gábor) 11/25 A Tiszatáj-főnix - Szegedi interjú Vörös Lászlóval és Annus Józsefiéi (Az interjút készítette: Könczöl Csaba) XI/21 A Vesta-szüzek tisztasága ­Beszélgetés Bayer József politológussal (Az interjút készítette: Vörös T. Károly) 1/2 Az a feladatom, hogy megtestesítsem a történelmet — Beszélgetés Claude Lanzmann-nal a Shoah című film rendezőjével (Az interjút készítette Aradi Péter) X/20 „Az embernek több hazát is adhat végzete” — Beszélgetés Fejtő Ferenccel (Az interjút készítette: Kövesdy Zsuzsa) X/31 „Az élet a végső parancs” - Beszélgetés Balassa Péténél (Az interjút készítette: Mátyás Győző) 11/28 „Csak az igazán fontos dolgokat kell megőrizni” - Beszélgetés Piene Boulez francia zeneszerzővel és karmesterrel (Az interjút készítette : Aradi Péter) VI/26 3 KRITIKA

Next

Sign up Sign up
/
Thumbnails
Contents