Literatura 12. (1937)

1937. január 1.

BESZÁMOLÓ A SZELLEMI ÉLETRŐL A LAFONTAINE-TÁRSASÁG, A MAGYAR IRODALMI ÉS MŰVÉ­SZETI SZÖVETSÉG, A MAGYAR KÖNYVTÁROSOK ÉS LEVÉL­TÁROSOK EGYESÜLETE, A MAGYAR KULTURSZÖVETSÉG, A VAJDA JÁNOS-TÁRSASÁG ÉS AZ UMBE IRODALMI KÖZLÖNYE A Cornhill-Magazin 1860-iki évfolyamából SÚGTAK ÄÄOMÄNYOS AKAMMt TARTALOM Fitz József dr.: A könyvek birodalma (1). — Etódy Lili: Első ütem (4). — Köves Tibor: André Gide orosz könyve (5). — Hort Dezső: Keresem az igazságot Oroszor­szágban (8). — Boros Ferenc: Apró emlékek Luigi Pvrandellóról (10). — Ráth-Végh István: A Népszövetség első terve 1713-ból (13). — Ifj. Vajda János: Deal-a-plot! (lő). — A mellékleten: Kemény István dr.: Irodalmi beszámoló 1936-ról (I—IV.) — A borítékon: Hazai ’s külföldi tudósítások, —- Honművész. XII. ÉVFOLYAM 0 BUDAPEST 0 1937 JANUÁRIUS I. ÁRA 40 FILLÉR

Next

Sign up Sign up
/
Thumbnails
Contents