Magyar Pszichológiai Szemle 5. (1932)

1932 / 1-4. szám

TARTALOM Benedek László: Elnöki megnyitó......................................................... 3 Fülöp István: A kórosan fokozott képzelet főokáról k. ...............57 Urbényi János: A reklám lélektana ............................. .. .. 68 Szirmayné, Pulszky Henriette: Bolyai János életének és munkássá­gának lélektani értelmezése ............................................................86 Pap Zoltán: A hisztériás lelki alkat és a tömegpsziché lélektani kapcsolatairól ........................................... 105 Boda István: A zseni lélektanához ....................................................121 ■ VITA-KÉRDÉSEK. V. H.: Reflexelmélet, viselkedéstan ..................................., .. .. 197 Schiller Pál: A berlini alaklélektani iskoláról......................................205 ISMERTETÉSEK, BÍRÁLATOK. Benedek László Emlékkönyv. (Pap Zoltán) — Ranschburg Pál és Schill Imre : Tanulmány az írásvakságról és lelki érzésbénu­lásokról (alexiáról és agnóziákrói). (Foeher László) — Adler és Hoff: Adatok a fantom-tag tanához. (Pap Zoltán) — Motorik. Hg. V. F. Krueger и. О. Klemm. (Várkonyi H.) — A következtető képességre irányuló némely újabb vizsgálat. (Boda István) — Alverdes, Fr.: Pie Tierpsychologie^in ihren Beziehungen zur Psychologie des Menschen. (Schiller) ~ Buytendijk: A propos de la façon dont les animaux se débarassent de leurs entraves. (Harkai S. P.) Buytendijk: Über das Umlernen. (H. Schil­ler P.) — Buytendijk : Eine Methode zur Beobachtung von Ratten in Aufgabefreien Situationen. (Harkai S. P,) — Burtt, H. E. : Psychology and industrial efficienzy. — M. Erdélyi, O. Lipmann, I. N. Spielrein, W. Stern : Prinzipienfragen der Psychotechnik. (Schiller Pál) — Sommer Robert: Die Nibelun­genwege. (Foeher) — Felhívás. — Helyesbbítés ......................215 Egyesületi élet. Hírek..............................................................................236 Inhaltsübersicht — Résumé — Riassunto — Extract ......................243 A Magyar Psychologini Társaság Könyvtára...................................255 Huzella Tivadar: A pszichológia és a biológia kapcsolatai .. .. 15 Boda István: Világválság és lélektan ...................... „ ...............33 Fenyvesi Andor: A lelki tenzió és annak társadalmi jelentősége .. 41

Next

/
Thumbnails
Contents