Magyar Pszichológiai Szemle 35. (1978)

1978 / 1. szám

MAGYAR PSZICHOLÓGIAI SZEMLE ВЕНГЕРСКИЙ ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ HUNGARIAN JOURNAL OF PSYCHOLOGY A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA PSZICHOLÓGIAI BIZOTTSÁGA ÉS A MAGYAR PSZICHOLÓGIAI TÁRSASÁG FOLYÓIRATA XXXV. kötet Öj sorozat 19. 1978. 1. szám A szerkesztő bizottság elnöke: ÁdAm György Főszerkesztő: Popper Pétbe A szerkesztő bizottság tagjai: Baktha Lajos, Hódos Tibor, Hunyady György, Juhász Pál, Kardos Lajos, Lányiné Engelmayer Ágnes, Lénárd Ferenc, Mátrai László, Moussong-Kováos Erzsébet, Palotás Gábor, Pataki Ferenc, Ranschburg Jenő, Rókusfalvy Pál, Salamon Jenő, Tomka Imre, Vitányi Iván A szerkesztőség tagjai: Rovatvezetők: Hódos Tibor, Hunyady György, Moussong-Kovács Erzsébet, Pléh Csaba, Ranschburg Jenő Munkatársak: Varga Zoltán (olvasószerkesztő), Hegedűs T. András, Jóni Anna, Benedek László, Várad y Andrásné (szerkesztőségi titkár) Technikai szerkesztő: Glauber Anna Szerkesztőség: 1083 Budapest, Bókay János u. 64. Telefon: 340 — 790, 343 — 743 Szerkesztőségi fogadóórák: kedd 10—12 csütörtök 16—18 Akadémiai Kiadó, 1363 Budapest, Alkotmány u. 21. Telefon: 111—010 Terjeszti a Magyar Posta. Előfizethető: Bármelyik postahivatalnál, a kézbesítőknél, a Posta hírlapüzleteiben, a Posta Központi Hírlap Irodánál (KHI 1900 Budapest V. József nádor tér 1.) közvetlenül vagy postautalványon, valamint átutalással a KHI. 215 — 96162 pénzforgalmi jelzőszámára. Egyes példányok beszerezhetők az 1065 Budapest V. Bajcsy-Zsilinszky út 76. sz. alatti hírlap boltban. Előfizethető és példányonként megvásárolható: az AKADÉMIAI KIADÓ-nál, 1363 Budapest V. Alkotmány u. 21. Telefon: 111—010. Pénzforgalmi jelzőszámunk: 216-11488 és az AKADÉMIAI KÖNYVESBOLT-ban, 1368 Budapest V., Váci u. 22. Telefon: 185 — 612. 1 szám ára: 17 Ft Előfizetési díj egy évre: 80 Ft. Külföldön terjeszti a KULTÚRA Külkereskedelmi Vállalat H-1389 Budapest, Pf. 149. A tanulmányok közlési feltételeit lásd a borító negyedik oldalán.

Next

/
Thumbnails
Contents