Magyar Pszichológiai Szemle 53. (1997-1998)

1997-1998 / 1-4. szám

MAGYAR PSZICHOLÓGIAI SZEMLE Hungarian Journal of Psychology A MAGYAR PSZICHOLÓGIAI TÁRSASÁG FOLYÓIRATA LUI. kötet Új sorozat 37. 1997-98/1-4. szám Szerkesztőbizottság: ANTALOVITS MIKLÓS, BAGDY EMŐKE, BARKÓCZI ILONA, BUGÁN ANTAL, CZIGLER ISTVÁN, HUNYADY GYÖRGY, KALMÁR MAGDA, KLEIN SÁNDOR, KULCSÁR ZSUZSANNA (elnök), MÜNNICH IVÁN, TORMA KÁLMÁN, VÁRINÉ SZILÁGYI IBOLYA, VIKÁR GYÖRGY Szerkesztőség. PLÉH CSABA (főszerkesztő) [ pleh@izabell.elte.hu ], BANKÓ ÁGNES (technikai szerkesztő) [ bankok@freemail.c3.hu ] 1064 Budapest, Izabella u. 46. I. em. 130. Telefon: 342-3130. Rovatvezetők: BERECZKEI TAMÁS, CSIBRA GERGELY, FARAGÓ KLÁRA, KOVÁCS ZOLTÁN, LÁNYI GUSZTÁV, NAGY JÁNOS, VAJDA ZSUZSA Akadémiai Kiadó 1117 Budapest, Priclle Kornélia u. 19-35. Telefon: 204-3976 Előfizethető az Akadémiai Kiadó Rt.-nél, 1117 Budapest, Prielle Kornélia u. 19—35. Telefon: 204-3976 A tanulmányok közlési feltételeit 1. a borító 3. oldalán.

Next

/
Thumbnails
Contents