Magyar Pszichológiai Szemle 53. (1997-1998)

1997-1998 / 1-4. szám

TARTALOM A MEGISMERÉSTUDOMÁNY ÉS A MESTERSÉGES INTELLIGENCIA FILOZÓFIAI PROBLÉMÁI Történeti mozzanatok: Filozófiatörténet és a kognitivizmus története Demeter Tamás: A kartéziánus benső világ és az olvasás forradalma ............................... 5 Koll ár József: Gyilkosság a kartéziánus színházban? (Hume és a kognitív tudomány).......................................................................................................................... 19 Pléh Csaba: Ernst Mach és Daniel Dennett: A megismerés két evolúciós modellje....... 41 Az értelem és a kognitív szemlélet biológiai beágyazása Érdi Péter: A kísérleti episztemológia nagy kísérlete: a McCulloch centenárium elé... 59 Albert János: Az idegrendszer korai evolúciójának számítógépes modellezése............ 69 Nána y Bence: A szupervencia evolúciója............................................................................ 83 Konceptuális elemzés, nyelvfilozófia és a megismeréstudomány Forrai Gábor: Hitek, vágyak és szemantikai tartalmuk.................................................... 95 Tarn ay László: A fenomenális tapasztalás és a sorites paradoxon, avagy a meg­ismeréstudomány apokaüptikusságáról....................................................................... 113 Kálmán László-Rádai Gábor: Általánosított öröklődési hálók ...................................... 131 Tőz sÉR JÁNOS: Wittgenstein az érzeteink azonosságáról.................................................. 149 Ropolyi László: Mit jelent gondolni?............................................................................... 177 Berán Eszter: Jelentésholizmus és kompozicionaütás .................................................... 189 Komlósi Lá szló Imre: A diszkurzív érvelés és a megismerés mintázatai...................... 201 Mag yar Pszichológiai Szemle, 1997/98, Lili. (37), 1-4.

Next

/
Thumbnails
Contents