Magyar Shakespeare-tár 3. (1910)

1910 / 1. szám

Hl. kötet 1910 1. füzet MAGYAR SHAKESPEARE -TÁR A VALLÁS- ÉS KÖZOKTATÁSÜGYI M. KIR. MINISTER TÁMOGATÁSÁVAL KIADJA A KISEALUDY-TÁRSASÁG SHAKESPEARE-BIZOTTSÁGA SZERKESZTI BAYER JÓZSEF BUDAPEST KILIAN FRIGYES UTÓDA BIZOMÁNYA IV. kér., váczi-utcza 32, sz. 1910 Ára 1 korona 75 fillér.

Next

Sign up Sign up
/
Thumbnails
Contents