Magyarságtudomány 2. (1936)

1936 / 1. szám

Magyarságtudomá ny SZERKESZTI ORTUTAY GYULA TARTALOM: DEÉR JÓZSEF: A MAGYAR NEMZETI ÖNTUDAT KIALAKULÁSA BÁRDOS JÓZSEF: MAGYARORSZÁG A TIZENNYOLCADIK SZÁZADI FRANCIA ENCIKLOPÉDIA-IRODALOMBAN BELITZKY JÁNOS: A MAGYAR TÖRZSEK ELHELYEZKEDÉSE MESTER MIKLÓS: AZ ERDÉLYI ROMÁNOK ELSŐ TÖRVÉNY- HATÓSÁGI KÜZDELMEI A MAGYAROKKAL ÉS A SZÁSZOK­KAL (1860-63) SZABOLCSI BENCE: VIDÉK, NÉP ÉS NÉPIESSÉG A MA­GYAR ZENEI ROMANTIKA PROGRAMJÁBAN SZENT-IVÁNYI BÉLA: HERRNHUTIAK MAGYARORSZÁGON KOSA JÁNOS: BUDAPEST KIALAKULÁSA KOSÁRY DOMOKOS: A „FIATAL MAGYARORSZÁG“ NYUGATI SZEMMEL IFJ. BIBÓ ISTVÁN ÉS CSISZÁR BÉLA : A MAI KÜLFÖLD SZEMLÉLETE A MAGYARSÁGRÓL ERDEI FERENC: MAGYAR GAZDASÁGTUDOMÁNY II. WALDAPFEL IMRE:TEREMTŐ NEVETÉS II. ÉVFOLYAM 1936 FEBRUÁR ÁRA 3 PENGŐ

Next

/
Thumbnails
Contents