Minerva 6. (1927)

1927 / 1-3. szám

VI. évfolyam 1—3. szám MINERVA SZERKESZTI THIENEMANN TIVADAR TARTALOM C. H. BECKER : Gragger Róbert SZEKFÜ GYULA: Gragger Róbert művelődésünk történetében HUSZTI JÓZSEF: Janus Pannonius asztrológiai álláspontja ZOLNAI BÉLA: A nyelvi kifejezőség formái THIENEMANN TIVADAR : Irodalomtörténeti alapfogalmak KRITIKAI SZEMLE: Freiherr v. Brandenstein: Grundlegung der Philosophie. Várkonyi Hildebrand BUDAPEST, 1927. EGGENBERGER-FÉLE KÖNYVKERESKEDÉS RÉNYI KÁROLY BIZOMÁNYA IV., Kecskeméti-utca 3. Ára 4 pengő.

Next

/
Thumbnails
Contents