Minerva 8. (1929)

1929 / 1-3. szám

VIII, évfolyam 1—3. szám MINERVA SZERB ANTAL: Magyar preromantika. ECKHARDT SÁNDOR: Magyar humanisták Párizsban, ZOLNAI BÉLA: Körmondat és tiráda. Tanulmány a klasz- szikus és romantikus stilus kérdéséhez. KRITIKAI SZEMLE: Mitrovics Gyula; A magyar eszté­tikai irodalom története. Keresztúri/ Dezső, SZERKESZTI THIENEMANN TIVADAR TARTALOM BUDAPEST, 1929 EGGENBERGER-FÉLE KÖNYVKERESKEDÉS RÉNYI KAROLY BIZOMÁNYA IV., Kossuth Lajos-utca 2. Ára 4 pengő.

Next

/
Thumbnails
Contents