A Moson megye védnöksége alatt álló Mosonmegyei Történelmi és Régészeti Egylet 1886. évi elnöki jelentése

■V £ *> fk ‘> ‘) A MOSOKY MEGYE VÉDNÖKSÉGE ALATT ÁLLÓ Mim TÖRTENEliKI ES IIECES1E11 ECTLET 1886. ÉVI ELNÖKI JELENTÉSE. FELOLVASTATOTT AZ EGYLETNEK 1887. ÉVI EEBRUÁRHÓ 28-ÁN TARTOTT NEGYEDIK RENDES KÖZGYŰLÉSÉN. MAGYAR-ÓVÁR, 1887. GZÉH SÁNDOR-FÉLE KÖNYVNYOMDA. '' ■ ' (CZÉH LA JOS. I

Next

/
Thumbnails
Contents