Müegyetemi lapok. Havi folyóirat a mathematika, természettudományok és a technikai tudományok elmélete köréből 1. (1876)

MŰEGYETEMI LAPOK. HAVI FOLYÓIRAT A MATHEMATIKA, TERMÉSZETTUDOMÁNYOK ÉS A TECHNIKAI TUDOMÁNYOK ELMÉLETE KÖRÉBŐL. SZERKESZTIK ÉS KIADJÁK: HÜNTADY JENŐ, KÖNIG GYULA. KRUSPÉR ISTVÁN, SZILI KÁLMÁN, SZTOCZEK JÓZSEF ÉS WARTHA VINGZE. MŰEGYETEMI tanárok, ELSŐ IEE Ö T E T. BUDAPEST. NYOMATOTT AZ ATHENAEUM R. TÁRS, NYOMDÁJÁBAN. /876'.

Next

/
Thumbnails
Contents