Koszoru. A Petőfi-Társaság havi közlönye 5. (1881)

1881 / 1. szám

A Petőfi-társaság évi ünnepélyes közgyűlését j88i januar hó 6-dik napján a magy. tud. Akadémia dísztermében fogja megtartani. TARTALOM. Ábrányi Emil .............................. ...... Erkel Ferenc (arcképpel). Fr ankenburg Adolf ..................... Tükördarabok a szomszédból. En drődi Sándor .............................. Felhő nem zúg . . . (költemény). Vé rtesy Arnold ............•................. Az özvegy asszony leánya. Bo dnár Zsigmond ... ..'........................ Az akadémiák aes/hetikája. Reviczky Gyula .............................. A pozsonyi ligetben (költemény). Ma jthényi Flóra ........... ................ A hullámok {rajz). Ir mei Ferenc ................................... Theokritos idylljei. I rodalmi szemle. Gladstone és a keleti válság. Beksics Gusztávtól. Az aranyhaju asszony, Gozsdu F. regénye. Mindenütt és sehol, Milkó Izidortól. Petőfi 18 költeménye. Melléklet: Erkel Ferenc fénynyomatu arcképe. RENDES MUNKATÁRSAK. Abafi Lajos Abonyi Lajos Ábrányi Emil Ábrányi Kornél ifj.Ábrányi Kornél Balázs Sándor B. Bajza Lenke Bartók Lajos Bercsényi Béla Bodnár Zsigmond Bodon József Boruth Elemér Bulla János Csengey Gusztáv Csiky Gergely Ejszaki Károly Endrődi Sándor Erődy Béla Fest Imre György Aladár Győry Vilmos Hatala Péter Helfv Ignác Irmei Ferenc Jókai Mór B. KaasIvor Kertbeny Károly Kisfaludy Atala Kiss József Komócsy József E. Kovács Gyula Kvassay Ede László Mihály Lauka Gusztáv Margitáy Dezső Meltzl Hugó NeugebauerLászló P. Szathmary Kár Névy László Paulay Ede Petelei István Prém József Pulszky Ferenc Rádl Ödön Reviczky Gyula Szabados János Szabó Endre Szana Tamás Szász Gerő Gr. Teleki Géza Gr. Teleki Sándor Tolnai Lajos Torkos László Tóth Endre Tors Kálmán Vámbéry Annin Várady Antal Vértesi Arnold Gr. Zichy Géza Szerkesztőség: Budapest TV., bástya-utca /./ szám, T. eme tel A „Koszorú“ közleményeinek utánnyomása vagy fordítása tilos.

Next

/
Thumbnails
Contents