Koszoru. A Petőfi-Társaság heti közlönye 1. (1883)

1883 / 1. szám

1. szám. 1883. Január 7. KOSZORÚ a PetőfL-társaság lieti közlönye. SZERKESZTI SZANA TAMÁS, TARTALOM: .A. rossz matóriíl (elbeszélés). Irta Mikszáth Kálmán. A lenfí'yelország'i Itarangok (költemény). Irta Endrödi Sándor. Őszi verőt’ény (regény). Irta Margitay Dezső. Dumas és Petői! (visszaemlékezések). Irta gi*. Teleki Sándor. Irodalom. — Képzőművészet. — Hivatalos közlemények. ELŐFIZETÉSI ARAK Egész évre .........................8 írt F élévre.....................................4 frt S zerkesztőség: IV. bástya-utca 11. A. lap közleményeinek utánnyomása tilos. ívt.academiaTn VKÖNYVTAltA ) BUDAPEST A.IGNEK LAJOS KIA.DÁSA, IV. váci utca 1. szám. Negyedévre . . 2 frt. Egyes szára ára . . i . 16 kr. Az előfizetési pénzek a kiadóhoz (IV. váci utca 1) küldendők.

Next

/
Thumbnails
Contents