Studia Scientiarium Mathematicarum Hungarica 10. (1975)

1-2. szám

Studia Scientiarum Mathematicarum Hungarica A Magyar Tudományos Akadémia matematikai folyóirata Szerkesztőség: 1061 Budapest V., Reáltanoda u. 13—15. Technikai szerkesztő: Deák E. Kiadja az Akadémiai Kiadó, 1053 Budapest V., Alkotmány u. 21. A Studia Scientiarum Mathematicarum Hungarica angol, német, francia vagy orosz nyelven közöl eredeti értekezéseket a matematika tárgyköréből. Félévenként jelenik meg, évi egy kötetben. Előfizetési ára belföldre 120,— Ft, külföldre 165,— Ft. Megrendelhető a belföld számára az Akadémiai Kiadónál, a külföld számára pedig a Kultúra Könyv és Hírlap Külkereskedelmi Válla­latnál (1011 Budapest II., Fő u. 32.). Cserekapcsolatok felvétele ügyében kérjük a MTA Matematikai Kutató Intézete Könyv­tárához (1053 Budapest V., Reáltanoda u. 13—15) fordulni. Közlésre szánt dolgozatokat kérjük két példányban a szerkesztőség címére küldeni. Studia Scientiarum Mathematicarum Hungarica is a journal of the Hungarian Academy of Sciences publishing original papers on mathematics, in English, German, French or Russian. It is published semiannually, making up one volume per year. Editorial Office: 1053 Budapest V., Reáltanoda u. 13—15, Hungary. Technical Editor: E. Deák Subseription rate: $ 16.00 per volume. Orders may be placed with Kultúra Trading Co. for Books and Newspapers, Budapest 62, P. O. B. 149 or with its representative sabroad. For establishing exchange relations please write to the Library of the Mathematical Institute (1053 Budapest V., Reáltanoda u. 13—15.) Papers intended for publication should be sent to the Editor in 2 copies.

Next

Sign up Sign up
/
Thumbnails
Contents