Studia Slavica 13. (1967)

1-2. szám

STUDïA SLAVICA A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA NYEUV- ÉS I ROD AU ОМ TUDOMÁNYI OSZTÁLYÁNAK KÖZLÉMÉNYEI SZERKESZTŐSÉG ÉS KIADÓHIVATAL: BUDAPEST V., ALKOTMÁNY U. 21. A Studia Slavica szláv és egyéb nyelveken közöl értekezéseket a szlavisztika tárgyköréből. A Studia Slavica változó terjedelmű füzetekben jelenik meg, több füzet alkot egy kb. 20—30 íves kötetet. Évente általában egy kötet jelenik meg. A közlésre szánt kéziratok a következő címre küldendők: Studia Slavica Budapest 502, Postafiók 24. Ugyanerre a címre küldendő minden szerkesztőségi levelezés. A Studia Slavica előfizetési ára kötetenként belföldre 120 Ft, külföldre 165 Ft. Megrendelhető a belföld számára az „Akadémiai Kiadó”-nál (Budapest V., Alkotmány utca 21. Bankszámla 05-915-111-46), a külföld számára pedig a „Kultúra” Könyv­éé Hírlap Külkereskedelmi Vállalatnál (Budapest I., Fő utca 32. Bankszámla 43-790-057-181) vagy külföldi képviseleteinél és bizományosainál. «Studia Slavica» публикуют трактаты из области славистики на славянских французском, английском и немецком языках. «Studia SlavicaD выходят отдельными выпусками разного объема. Несколько выпусков составляют один том. Ежегодно выходит один том, объемом в 20—30 печат­ных листов. Предназначенные для публикации рускописи следует направлять по адресу: Studia Slavica Budapest 502, Postafiók 24. По этому же адресу направлять всякую корреспонденцию для реакции и адми­нистрации. Подписная цена «Studia Slavica» — 165 форинтов за том. Заказы принимает пред­приятие по внешней торговле книг и газет «Kultúra» (Budapest I., Fő utca 32. Текущий счет № 43-790-057-181) или его заграничные представительства и уполномо­ченные.

Next

/
Thumbnails
Contents