Studia Slavica 23. (1977)

1-2. szám

STUDIA SLAVICA A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA NYELV- ÉS IRODALOMTUDOMÁNYI OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI SZERKESZTŐSÉG ÉS KIADÓHIVATAI,: BUDAPEST V., ALKOTMÁNY U. 31 A Studia Slavica szláv és egyéb nyelveken közöl értekezéseket a szlavisztika tárgy­köréből. A Studia Slavica változó terjedelmű füzetekben jelenik meg, több füzet alkot egy kb. 20—30 íves kötetet. Évente általában egy kötet jelenik meg. A közlésre szánt kéziratok a következő címre küldendők: Studia Slavica 1363 Budapest, Postafiók 24. Ugyanerre a címre küldendő minden szerkesztőségi levelezés. Megrendelhető a belföld számára az „Akadémiai Kiadó”-nál (1363 Budapest Pf. 24. Bankszámla 215-11488), a külföld számára pedig a „Kultúra” Könyv- és Hírlap Kül­kereskedelmi Vállalatnál (1389 Budapest 62, P.O.B. 149. Bankszámla 218-10990) vagy külföldi képviseleteinél és bizományosainál. »Studia Slavica» публикуют трактаты из области славистики на славянских, французском, английском и немецком языках. «Studia Slavica» выходят отдельными выпусками разного объема. Несколько выпусков составляют один том. Ежегодно выходит один том, объемом в 20—30 печат­ных листов. Предназначенные для публикации рускописи следует направлять по адресу Studia Slavica H —1363 Budapest, P.O.B. 24. По этому же адресу направлять всякую корреспонденцию для редакции и адми­нистрации. Подписная цена — $ 36.00 за том. Заказы принимает предприятие по внешней торговле книг и газет «Kultúra» (Н—1389 Budapest 62, Р. О. В. 149. Текущий счет № 218-10990) или его заграничные представительства и уполномоченные.

Next

/
Thumbnails
Contents