Szociológia 1988

1. szám - Tartalomegyzék

SZOCIOLÓGIA A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA SZOCIOLÓGIAI BIZOTTSÁGÁNAK FOLYÓIRATA A szerkesztőbizottság tagjai: Angelus/. Róbert szerkesztő, Béres Csaba, Bertalan László szerkesztő, Cseh-Szom- bathy László a szerkesztőbizottság elnöke, Hanák Katalin, Lengyel György, Papp Zsolt főszerkesztő, Szentpéteri István, Szirmai Viktória, Tahin Tamás, Tardos Róbert szerkesztő Szerkesztőségi titkár: Heleszta Éva A szerkesztőség címe: 1014 Budapest L, Úri u. 62. II. 58 Telefon: 160-160/541 Terjeszti a Magyar Posta Előfizethető bármely hírlapkézbesítő postahi­vatalnál, a Posta hírlapüzleteiben és a Hirlap- előfizetési és Lapellátási Irodánál (HELÍR) 1900 Budapest XIII. Lehel u. 10/A., közvet­lenül vagy postautalványon, valamint átu­talással a HELIR 215-96 162 pénzforgalmi jelzőszámra. Példányonként megvásárolható az Akadémiai Kiadónál (1363 Budapest, Alkotmány utca 21., tel.: 111-010) és az Akadémiai Kiadó Stúdium (1368 Budapest, Váci utca 22., tel.: 185-881) és Magiszter (1052 Budapest, Városház utca L, tel.: 382-440) könyvesbolt­jaiban. Előfizetési díj egy évre: 208,— Ft Egy szám ára: 52,— Ft Külföldön terjeszti a KULTÚRA Külkeres­kedelmi Vállalat, H-1389 Budapest, Pf. 149. Tanulmányok CSANÁDI GÁBOR-LADÁNYI JÁNOS: Társa­dalmi csoportok térbeni elkülönülésének különböző léptékekben történő vizsgálata Budapesten 1 FEKETE ATTILA-RÓZSA ZSOLT: „Ez a falu város” 17 Szociológiai örökségünk TAKÁCS FERENC: A magyar sportszociológia kialakulása és elméleti háttere 41 Számvetés FÖLDESINÉ SZABÓ GYÖNGYI: A sportszocio­lógia múltja és jelene Magyarországon 55 Szociográfia - Esettanulmányok CSOBA JUDIT: Homokmégyi ingázók 75 Kitekintés BAJOMI IVÁN: A franciaországi helyi oktatás­politikai küzdelmek intézményes keretei 89 Műhely JÁVOR ISTVÁN: Az „egyetlen legrosszabb út” elve és a hatalmi struktúra 107 TARTALOMJEGYZÉK 1988/1

Next

/
Thumbnails
Contents