Szociológia 1989

1. szám - Tartalomjegyzék

SZOCIOLÓGIA A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA SZOCIOLÓGIAI BIZOTTSÁGÁNAK FOLYÓIRATA A szerkesztőbizottság tagjai: Angelusz Róbert szerkesztő, BÉRES Csaba, Bertalan László szerkesztő, Cseh-Szombathy László, a szerkesztő- bizottság elnöke, Hanák Katalin, Lengyel György, Papp Zsolt főszer­kesztő, Szentpéteri István, Szirmai Viktória, Tahin Tamás, Tardos Róbert szerkesztő TARTALOMJEGYZÉK 1989/1 Szerkesztőségi titkár: Heleszta Éva A szerkesztőség címe: 1014 Budapesti., Úri u. 49. Telefon: 175-9011/642 Terjeszti a Magyar Posta Előfizethető bármely hírlapkézbesítő postahivatalnál, a Posta hírlapüzleteiben és a Hírlapelőfizetési és Lapellátási Iro­dánál (HELIR) 1900 Budapest XIII., Le­hel u. 10/A., közvetlenül vagy posta- utalványon, valamint átutalással a Postabank Rt. 219-98636, 021-02799 pénzforgalmi jelzőszámra. Példányon­ként megvásárolható az Akadémiai Kiadó Stúdium 1368 Budapest, V., Váci u. 22. és a Magiszter Könyvesbolt Budapest, V, Városház u. 1. sz. alatti könyvesboltjai­ban. Előfizetési díj egy évre: 312,- Ft Egy szám ára: 78,- Ft Külföldön terjeszti a KULTÚRA Külkereskedelmi Vállalat, H-1389 Budapest, Pf. 149. Elmélet POKOL BÉLA: A professzionális intézményrendszerek (A rendszerelmélet szociológiai alapkategóriái. II.) 1 PORTES, ALEJANDRO-BÖRÖCZ JÓZSEF: Keserű kenyér: A munkaerő nemzetközi migrációjának szo­ciológiai problémái и Magyar valóság GÖMÖRI ANDRÁS: A szocialista gazdaság sajátos in­tézménye: a közvetítő szféra 33 GERGELY ANDRÁS: Egy metszet a munkaideológiai kampányok történetéből 53 Kitekintés LÉVAI IMRE: Szervezetlen foglalkoztatás és szervezett munkanélküliség: India esete 73 Esettanulmány ok-Szociográfia FARAGÓ KLÁRA-VÁRI ANNA: Vélemények az első magyar veszélyes-hulladék égetőmű telepítéséről 95

Next

/
Thumbnails
Contents