Természettudományi Füzetek - A Délmagyarországi Természettudományi Társulat közlönye 6. (1882)

1882 / 1. füzet - Czirbusz Géza: A Dománvölgy és forrásai

TERMÉSZETTUDOMÁNYI FÜZETEK. A DÉLMAGYARORSZÁGI TERMÉSZETTUDOMÁNYI TÁRSULAT KÖZLÖNYE. VI. KÖTET. 1882. I. FÜZET. A Dománvölgy és forrásai. Czirbusz Gézától. Krassovától Eesitza felé menet egy kisded völgyön kell áthaladnunk, hogy elérhessük az oszt. állami vasúti társaság hires gyártelepeit, e völgyecskót a rajta körösztül csörgedező Domán- vagy Reusicza pataktól Domán, némelykor Reusicza vagy Mori- völgynek nevezik. Kicsike egy völgy, mert a patak forráshelyétől torkolatáig alig van egy órajárás, szélességre nem vetekedhetik a Karas-, Néra-, Temes- vagy Berzavavölgyekkel, mélységet illetőleg pedig sem a Kárpátok geaeitba és tracbytba vágott harántosvö.gyeivel, sem az osztrák Mészalpok hasadékos árnyékos zugaival; his, igénytelen völgyecske, a térkápen alig van nyoma, de ha az Alpok, Kárpátok völgyeire az „elragadó,“ a „nagyszerű“ jelzőket alkalmazunk, megérdemli kicsike völgyünk, bogy azt a kedves, a bajos mellék­névvel kitüntessük. A mi a magas hegységek völgyeinek nagyszerűséget kölcsönöz, t. i. a befagyott tengerszemek, zúgó fengvesek, a sziklatörő víze­sések és falegyenességü sziklameredélyek — mindez hiányzik e kis völgyben, de szereti a v ö 1 g y e c s k é t a n a p s u g á r. Korán köszönt be ligeteibe, s dalra keleti a cserjés-bokros hegyoldalak vig lakóit, tarka virágokat hi mez a harmatos friss pázsiton, s ezerszeresen törik meg a mormogó patak kristálycseppjeiben. Zúgó fenyvesek helyett cser és bükerdők koszoruzzák magas­latait, vízesések helyett apró kaszkádokat képez a kis patak, üde források bugyognak ki a sziklarésekből és hűvös földalatti csarnokok, barlangok kínálkoznak az elfáradt utasnak, ki a krassovai árnyék- talan rögös-kátyus úton Resicza felé tart. Napsugár, friss növényzet, üdítő források és virágos partok

Next

/
Thumbnails
Contents