Történelmi és Régészeti Értesítő - A Délmagyarországi Történelmi és Régészeti Társulat Közlönye 3. (1877)

TÖRTÉNELMI és RÉGÉSZETI A DÉLMAGYARORSZÁGI TÖRTÉNELMI ÉS RÉGÉSZETI TÁRSULAT KÖZLÖNYE. AZ IGAZGATÓ VÁLASZTMÁNY MEGBÍZÁSÁBÓL SZERKESZTI MILETZ JÁNOS, TITKÁR. KIADJA A DÉLMAGYARORSZÁGI TÖRTÉNELMI ÉS RÉGÉSZETI TÁRSULAT. XXX. ÉVFOLYAM. III. KÖTET. Számos könyomatu rajzzal a „Titel mint prépostság“ stb. czimii értekezéshez. TEMESVÁROTT. MAGYAR-FÉLE KÖNYVNYOMDA. 1877.

Next

/
Thumbnails
Contents