Történelmi és Régészeti Értesítő - A Délmagyarországi Történelmi és Régészeti Társulat Közlönye 4. (1878)

1878 / 1. füzet

TÖRTÉNELME és RÉGÉSZETI A DKIAIAITYAKOKSZÁQI TÖRTÉNELMI ES RÉGÉSZETI TÁRSULAT KÖZ LÓN YE. AZ IGAZGATÓ VÁLASZTMÁNY MEGBÍZÁSÁBÓL SZERKESZTI MILETZ JÁNOS, T1TKÁIÍ. KIADJA A DÉLMAGYARORSZÁSI TÖRTÉ1TZLHI ÉS RÉG ÉSZZ TI TÁRSULAT. xxr. ÉrxrjF'oXji'xr-Auivs:. I. FÜZET. AZ UJ-MOLDOVAI ROMOK TÉRRAJZÁVAL. (MELLÉKLET A KRASSÓ VARMEGYE CZIMŰ ÉRTEKEZÉSHEZ.) TEMESVÁROTT. MAGYAIÍ-FÉLE KÖNYVNYOMDA. 1878.

Next

/
Thumbnails
Contents