Történelmi és Régészeti Értesítő - A Délmagyarországi Történelmi és Régészeti Társulat Közlönye 7. (1881)

1881 / 1. füzet

-’M? ,§k á& # a|B;B a rü:"ííii!:i> ■■; 11111 III III111 111 1111111111M1111111 f 11111II I! Ml 11111! 11111III f 1111111111W11 imiiimimiiimiiiiiimmmiimii TEMESVÁR OTT, 1881. 1 NYOMATOTT A CSANÁD-EGYHÁEMEGYEI KÖNYVNYOMDÁBAN. TÖRTÉNELMI és RÉGÉSZETI ÉPTESITŐ. A DÉLMAGYARORS2ÁGI TtólíBLI ÉS RÉGÉSZETI TÁRSULAT KÖZLÖNYE, AZ IGAZGATÓ VÁLASZTMÁNY MEGBÍZÁSÁBÓL SZERKESZTI POMTELLY ISTYÄN, TITKÁR. KIADJA A DÉLMAGYARORSSÁGI TÖRTÉNELMI ÉS RÉGÉSZETI TÁRSULAT. VIL ÉVFOLYAIl^- I. FÜZET.

Next

/
Thumbnails
Contents