Történelmi és Régészeti Értesítő - A Délmagyarországi Történelmi és Régészeti Társulat Közlönye 1. (Új évfolyam, 1885)

1885 / 1. füzet

48° ®§s í fjl °$lc X (•>}«) f é I ípq| TEMESVÁROTT, 1885. p[d| HDiali NYOMTÁK A CSANÁD-EGYHÁZMEGYEI KÖNYYSAJTÓN. IdIdíI o‘ RÉGÉSZETI ÉS TÖRTÉNELMI ÉRTESÍTŐ. A PiMAGYARORSZÍGI RÉGÉSZETI ÉS TÖRTÉNELMI MIJZEUMTÁRSULAT KÖZLÖNYE. AZ IGAZGATÓ VÁLASZTMÁNY MEGBÍZÁSÁBÓL SZERKESZTI PONTELLY ISTVÁN, FŐTITKÁR. KIADJA A DÉLMAGYARORSZÁGI RÉGÉSZETI ÉS TÖRTÉNELMI MT7ZEUMTÁRSULAT. ^ I. ÉVFOLYAM. - I. FÜZET. ^

Next

/
Thumbnails
Contents