Történelmi és Régészeti Értesítő - A Délmagyarországi Történelmi és Régészeti Társulat Közlönye 3. (Új évfolyam, 1887)

1887 / 1. füzet

t ■ww X • v _ T TÖRTÉNELMI ÉS RÉGÉSZETI ÉRTESÍTŐ. A DELMAGYARORSZAGI TÖRTÉNELMI ÉS RÉGÉSZETI MLZEI'MTÁBSIJLAT AZ IGAZGATÓ VÁLASZTMÁNY MEGBÍZÁSÁBÓL SZERKESZTI POfTELLY ISTYÄK, FŐTITKÁR. kiadja a mmmm törtsmelmi ss régészeti mmmmi S g HL ÉVFOLYAM. - I. FÜZET. » T líriiiiiiituHitiiiiiimKiirtiiiurt'UiiiiiimiiiiiiiiiiiniiiitiiiiifiiinmiimiifiiimiiiiiiiiiiiiiMWiiiiiiiiiiii TEMESVÁROTT, 1887. NYOMTA HÖSSLER EMIL. iiimiiitiiiiiiiHiiKii =

Next

/
Thumbnails
Contents