Történelmi és Régészeti Értesítő - A Délmagyarországi Történelmi és Régészeti Társulat Közlönye 5. (Új évfolyam, 1889)

1889 / 1. füzet

TEMESVÁROTT, 1889. NYOMATOTT A CSANÁD-EGYhAzmEGYEI KÖNYVSAJTÓN, TÖRTÉNELMI ÉS RÉGÉSZETI ÉRTESÍTŐ A DÉLMAGYARORSZÁGI KÖZLÖNYE. AZ IGAZGATÓ VÁLASZTMÁNY. MEGBÍZÁSÁBÓL SZERKESZTI PATZNER ISTVÁN, FŐTITKÁR. KIADJA A DÉLMAGYARORSZÁGI TÖRTÉNELMI ÉS RÉGÉSZETI MUZEUMTÁRSULAT. Y. ÉVFOLYAM. — I. FÜZET.

Next

/
Thumbnails
Contents