Történelmi és Régészeti Értesítő - A Délmagyarországi Történelmi és Régészeti Társulat Közlönye 6. (Új évfolyam, 1890)

1890 / 1. füzet

4° Sta &Y3 ®P> TEMESVAROTT, 1890. NYOMATOTT A CSANÁD-EGYHÁZMEGYEI KÖNYVSAJTÓN. 4« TÖRTÉNELMI ÉS RÉGÉSZETI ÉRTESÍTŐ A- DÉLMAGYARORSZÁGI TÖRTÉNELMI ÉS RÉGÉSZETI MülITÁftlA! KÖZLÖNYE. AZ IGAZGATÓ VÁLASZTMÁNY MEGBÍZÁSÁBÓL SZERKESZTI PATZNER ISTVÁN, FŐTITKÁR. KIADJA A DÉLMAGYARORSZÁGI TÖRTÉNELMI ÉS RÉGÉSZETI MUZETJMTÁRSULAT. YI. ÉVFOLYAM. — I. FÜZET.

Next

/
Thumbnails
Contents