Történelmi és Régészeti Értesítő - A Délmagyarországi Történelmi és Régészeti Társulat Közlönye 19. (Új évfolyam, 1903)

1903 / 3-4. füzet

XIX. (UJ) ÉVFOLYAM. — III. és IV. FÜZET, TEMESVÁROTT, 1903. NYOMATOTT A CSANÁD-EGYHÁZMEGYEI KÖNYVSAJTÓN. Az Értesítő 1903. évi I. és II. füzete helyett a Dr. Baróti Lajos-féle Adattár Vili. része jelent meg. Uj tagtársaink az Adattár egy-egy részét a főtitkári hivatalnál 1 — 1 korona AZ IGAZGATÓ-VÁLASZTMÁNY MEGBÍZÁSÁBÓL SZERKESZTI DR BERKESZI ISTVÁN, FŐTITKÁR ÉS MÚZEUMI ŐR. (e>i<s) TÖRTÉNELMI ES RÉGÉSZÉT! ÉRTESÍTŐ. ér. ©Í4) KIADJA A DÉLMAGYARORSZÁGI TÖRTÉNELMI ÉS RÉGÉSZETI MUZEUMTÁRSULAT. kedvezményes áron megszerezhetik. a délmagyarorszAgi TÖRTÉNELMI ÉS RÉGÉSZETI MÜZEUITÁRSOLAT KÖZLÖNYE.

Next

/
Thumbnails
Contents