Történelmi és Régészeti Értesítő - A Délmagyarországi Történelmi és Régészeti Társulat Közlönye 22. (Új évfolyam, 1906)

1906 / 1-2. füzet

XXII. (ÚJ) ÉVFOLYAM. — I. és II. FÜZET, A7. Értesítő 1906. évi III. és IY. füzete helyett a Dr. Baróti Lajos által szerkesztett „Adattár Déimagyarország XVllI századi történetéhez“ Pótfüzet fog az évvégén megjelenni, DR- BERKESZI ISTVÁN, FŐTITKÁR ÉS MÚZEUMI ŐR". AZ IGAZGATÓ-VÁLASZTMÁNY MEGBÍZÁSÁBÓL SZERKESZTI KIADJA A DÉLMAGYARORSZÁGI TÖRTÉNELMI ÉS RÉGÉSZETI MUZEUMTÁRSULAT. ” TEMESVÁROTT, 1906. NYOMATOTT A CSANÁD-F.GYHÁZMUGYKI KÖNYVSAJTÓN Q / Cv töm r: - , , , TÖRTÉNELMI ES RÉGÉSZÉT], ÉRTESÍTŐ. r * ... -&trj- • •«•>­* A DÉLMAGYARORSZÁGI TÖRTÉNELMI ÉS RÉGÉSZETI I1IIÍ«AÍ . KÖZLÖNYE.

Next

/
Thumbnails
Contents