Történelmi és Régészeti Értesítő - A Délmagyarországi Történelmi és Régészeti Társulat Közlönye 23. (Új évfolyam, 1907)

1907 / 1-2. füzet

TARTALOM. I. és II. FÜZET. 1. Délmagyarország éremleletei. — Dr. Berkeszi Istvántól ... 1 2. Knézi leletek. — Dr. Berkeszi Istvántól ..............................................................50 3 . Délmagyarország középkori építészeti műemlékei. — Dr. Kováts Sándortól . 67 4. Temesvármegye a provizórium elején. — Lendvai Miklóstól........................... 84 5 . Vegyes dolgok. — Dr. Berkeszi Istvántól........................................................... 85 II. Rákóczi Ferenc..................................................................................................105 Társulatunk elnöki székének betöltése...............................................................107 Wosinszky Mór f..................................................................................................108 Posta Béla kinevezése orsz. felügyelővé...........................................................109 A múzeumok és könyvtárak orsz. felügyelőségének és orsz. tanácsának jelentései......................................................................................... . . 109 Az Országos felügyelőség jelentésé a délmagyarországi gyűjteményekről . 112 A Délmagyarországi népkönyvtárak állapota az 1906. év végén .... 115 Délmagyarország nyomdái ..................................................................................116 „Múzeumi és Könyvtári Értesítő“......................................................................117 „ Városi Közlöny“..................................................................................................118 A temesvári muzeum- és könyvtárpalota építkezési ügye..................................119 Múzeumunk látogatása..........................................................................................120 Emlékérmeink gyarapodása..................................................................................121 Temesvári emlékérmek................................................. ..........................121 Képtárunk gyarapodása..........................................................................................122 Régiségtárunk rendezése......................................................................................123 A múzeumi titkár tanulmányútja.......................................................................134 A temesvári Szabad Lyceum történelmi és művészeti előadásai........................124 Ú j szobrok................'........................................................................................125 Temesvármegye a magyar kultúráért...................................................................127 Brocky Károly születésének századik évfordulója...........................................128 6 . Főtitkári jelentés a Délmagy. Történelmi és Régészeti Muzeum-Társulat 1906. évi működéséről s a társulat gyűjteményeinek állapotáról. — Dr. Berkeszi Istvántól..................................................................................................................132 7. Tárca. Gyűlések jegyzőkönyvei . . ...........................................................................149 8 . A Délmagyarországi Történelmi és Régészeti Muzeum-Társulat az 1907. évi október hó végén......................................................................................................162 A Ili. és IV. FÜZET helyett kiadja a társulat a következő önálló művet: Délmagyarország Régiségleletei a honfoglalás előtti időkből. Összeállította Milleker Bódog. III. Rész, II. fele.

Next

Sign up Sign up
/
Thumbnails
Contents