Történelmi és Régészeti Értesítő - A Délmagyarországi Történelmi és Régészeti Társulat Közlönye 27. (Új évfolyam, 1911)

1911 / 1-2. füzet

TEMESVÁROTT, 1911. NOMATOTT A CSANÁD-EGYHÁZMEGYEI KÖNYVSAJTÓN. KIADJA A DÉLMAGYAR0RS2ÁGI TÖRTÉNELMI ÉS RÉGÉSZETI MUZEUMTÁRSULAT. TÖRTÉNELMI ÉS RÉGÉSZETI ÉRTESÍTŐ. A DÉLMAGYARORSZÁGI KÖZLÖNYE. AZ IGAZGATÓ-VÁLASZTMÁNY MEGBÍZÁSÁBÓL SZERKESZTI DR BERKESZI ISTVÁN, FŐTITKÁR ÉS MÚZEUMI ŐR. XXYII. (ÚJ) ÉVFOLYAM. — I —II. FÜZET.

Next

/
Thumbnails
Contents