Történelmi és Régészeti Értesítő - A Délmagyarországi Történelmi és Régészeti Társulat Közlönye 29. (Új évfolyam, 1913)

1913 / 1-2. füzet

TEMESVÁROTT, 1913. NYOMATOTT A CSANÁD-EGYHÁZMEGYEI KÖNYVSAJTÓN. |6fáj <J| JL >3<r'í ^ 'S r/ TÖRTÉNELMI ÉS RÉGÉSZETI ÉRTESÍTŐ. A DÉLMAGYARORSZÁGI KÖZLÖNYE. AZ IGAZGATÓ-VÁLASZTMÁNY MEGBÍZÁSÁBÓL SZERKESZTI DR- BERKESZI ISTVÁN, FŐTITKÁR ÉS MÚZEUMI ŐR. KIADJA A DÉLMAGYARORSZÁGI TÖRTÉNELMI ÉS RÉGÉSZETI MUZEUMTÁRSULAT. XXIX (ÚJ) ÉVFOLYAM. — I—II. FÜZET. . . I

Next

/
Thumbnails
Contents