Történelmi és Régészeti Értesítő - A Délmagyarországi Történelmi és Régészeti Társulat Közlönye 31. (Új évfolyam, 1915)

1915 / 1-4. füzet

Az 1914. évi I—IV. füzet helyett megjelent: ,,Milleker Bódog: Délmagyarország középkori földrajza II. rész.** TÖRTÉNELMI ÉS RÉGÉSZÉT! ÉRTESÍTŐ. A DÉLMAGYARORSZÁGI TÖRTÉNELMI ÉS RÉGÉSZETI MUZEUMTÁRSULAT KÖZLÖNYE. AZ IGAZGATÓ-VÁLASZTMÁNY MEGBÍZÁSÁBÓL SZERKESZTI DR BERKESZI ISTVÁN, FŐTITKÁR ÉS MÚZEUMI ŐR. Kiadja a „Délmagyarországi történelmi és régészeti Muzeum ­Társulat. “ XXXI. (UJ) ÉVFOLYAM. I—IV. FÜZET. ' ' eXs ” s TEMESYÁROTT. NYOMATOTT A CSANÁD-EGYHÁZMEGYEI KÖNYVSAJTÓN. 1915.

Next

Sign up Sign up
/
Thumbnails
Contents