Történelmi és Régészeti Értesítő - A Délmagyarországi Történelmi és Régészeti Társulat Közlönye 32. (Új évfolyam, 1916)

1916 / 1-2. szám

% AZ IGAZGATÓ-VÁLASZTMÁNY MEGBÍZÁSÁBÓL SZERKESZTI DR BERKESZI ISTVÁN, FŐTITKÁR É6 MÚZEUMI ŐR. KIADJA A DÉLMAGYARORSZÁGI TÖRTÉNELMI ÉS RÉGÉSZETI MUZEUMTÁRSULAT. XXXII. (UJ) ÉVFOLYAM - I—II. FÜZET. , k TOBTENELÜL ÉS RÉGÉSZETI ÉRTESÍTŐ. A DÉLMAGYARORSZÁGI TMÍffllI ÍS lírái nznWTÁBSUlAT KÖZLÖNYE. TEMESVÁROTT, 1916. NYOMATOTT A CSANÁD-ÉGYHÁZMEGYEI KÖNYVSAJTÓN.

Next

/
Thumbnails
Contents