Turán. A Turáni Társaság folyóirata 2. (1917)

1917 / 1. szám

JANUÁR 1. SZÁM TURAN ТУРАНЪ A MAGYAR KELETI KULTÜRKÖZPONT (TURÁNI TÁRSASÁG) ÉRTESÍTŐJE MEGJELENIK HAVONKÉNT SZERKESZTI : VIKÁR BÉLA, a M. Tad Akadémia, a helsingfors! Finn Irodalmi Társaság és a Finn-Ugor Társaság 1. tagja. TARTALOM : Pékár Gyula: Turáni munka. — Travail touranien. Széchenyi Béla gróf: Emlékezzünk ré­giekről — .Souvenons-nous des an­cêtres.* (Képmelléklet). Teleki Pál gróf: Táj és faj. — Land­schaft und Rasse. F. Takács Zoltán: Egy Szeged-öthalmi hunn emlékről. — Ein hunnisches Denk­mal aus Szeged-Öthalom (illusztrációk). Fohonyi Gyula : A Bolgárokról. — Les bulgares. (Első közlemény.) Fayer Pál : A bolgár külkereskedelmi sta­tisztika tanulságai. — Leçons à tirer de la statistique du commerce extérieur de la Bulgarie. Kisebb közlések : В. V., Une tribu turque inconnue (képmelléklet). Ismertetések : Jules Szekfü, Correspon­dance en hongrois des Pachas de Bude. (Voir le supplément ) Tárcza: Zempléni Árpád — Max Buj- dossy : Lemminkäinens Tod. Társasági ügyek. Szerkesztőség: Budapest, VIII., Főherceg Sándor-tér 3. ELŐFIZETÉSI Díj EGY ÉVRE 12 KOR., EGYES SZÁM ÁRA 1.50 KOR. Pénzküldemények: KERESKEDELMI BANK, V-, Fürdő-utca 3. (Keleti Kulturközpont).

Next

/
Thumbnails
Contents