Turán. A Turáni Társaság folyóirata 3. (1918)

1918 / 1-2. szám

január-február 1-2. SZÁM 1918 MTÚRÁN FOLYÓIRAT KELETEURÓPAI, ELŐ- ÉS BELSŐÁZSIAI KUTATÁSOK SZÁMÁRA. — A MAGYAR KELETI KULTÜRKÖZPONT (TURÁNI TÁRSASÁG) KÖZLÖNYE. ZEITSCHRIFT FÜR OSTEUROPÄISCHE, VORDER- UND INNER­ASIATISCHE STUDIEN. - ANZEIGER DER UNG. ORIENTALISCHEN KULTURZENTRALE (TURANISCHE GESELLSCHAFT). Gr. BÁNFFY MIKLÓS Dr. NÉMETH GYULA SZERKESZTIK: Gr. TELEKI PÁL FŐSZERKESZTŐ }ШвГ AKáUIMIaS ! KÖNYVTÁRA. 1 Dr. PRINZ GYULA Dr. F. TAKÁCS ZOLTÁN VI KÁR BÉLA Gr. ZICHY ISTVÁN TARTALOM : A szerkesztők beköszöntője. — Vorwort der Schriftleitung. — Dr. A. V. Le Coq: Die vierte deutsche Turfan-Expedition. — Dr. Cholnoky Jenő: Túrán. — Teleki Pál: A Túrán földrajzi foga­lom. — Teleki—Cholnoky: Turan — ein Landschaftsbegriff. — W. Bang: Zu den türkischen Zeitbestimmungen. Ismertetések. — Folyöiratszemle. — Új könyvek. — Hírek. — Társasági ügyek. SZERKESZTŐSÉG: BERCSÉNYI-U. 10 Ш 3 BUDAPEST KIADÓHIVATAL: ORSZÁGHÁZ-TÉR 1

Next

/
Thumbnails
Contents