Turán. A Turáni Társaság folyóirata 6. (1923)

1923 / 1-2. szám

1923. I—II. ÉVNEGYED. VI. ÉVFOLYAM. ) —=—= I SZERKESZTIK: Dr. BÁN ALADÁR Dr. PRÖHLE VILMOS FŐMUNKATÁRS: MARZSÓ LAJOS TARTALOM: Márki Sándor: A turáni népek jelene és jövője. — Bán Aladár: Petőfi és a rokonnépek költészete. — Erdóbényei Németh József: A turáni népek mezőgazdasága. — Kisebb közlemények. — Iro* dalom. — Hírek. — Társasági ügyek. Főbizományos: »Táltos« r.»f., Budapest, IV., Irányűutca 25. szám. BUDAPEST SZERKESZTŐSÉG ÉS KIADÓHIVATAL: ORSZÁGHÁZA, VII. KAPU. A kiadásért felelős: Dr. BÁN ALADÁR. E kettős szám ára 400 korona.

Next

/
Thumbnails
Contents