Turán. A Turáni Társaság folyóirata 10. (1927)

XI. ÉVFOLYAM. 1928. I—IV. TÚRÁN TÁRSASÁG FOLYÓIRATA. SZERKESZTŐSÉG: PÉKÁR GYULA FŐSZERKESZTŐ JENŐ BÁN ALADÁR FELELŐS SZERKESZTŐ TARTALOM: Paikert Alajos: Turfán. — K. E. Sööt: Magyarhonba indulóban. (Költemény.) — Bán Aladár: Észtország­hoz. (Költemény.) — Móricz Péter: Törökország gazdasági jövője. — Dr. Pilismarón Bozóky Dezső: A kínai, nép jellemzése. — Bán Aladár: Finnország államiságának kialakulása. — Végh Jenő: Az új törökség lelke. — A III. finn-ugor kultúrkongresszus. Kisebb közlemények. — Irodalom. — Hírek. — Társasági ügyek. BUDAPEST SZERKESZTŐSÉG ÉS KIADÓHIVATAL : ORSZÁGHÁZA, XI. A kiadásért felelős; dr. BÁN ALADÁR. A TURÁNI CHOLNOKY SZERKESZTŐ

Next

/
Thumbnails
Contents