Turán. A Turáni Társaság folyóirata 12. (1929)

1929 / 1-4. szám

XII. ÉVFOLYAM. 1929. I—IV. A'i> г TURAN A TURÁNI TÁRSASÁG FOLYÓIRATA. SZERKESZTŐSÉG: PÉKÁR GYULA FŐSZERKESZTŐ CHOLNOKY JENŐ BÁN ALADÁR SZERKESZTŐ FELELŐS SZERKESZTŐ TARTALOM: Dr. Cholnoky Jenő: Az oázis-élet jelentősége a mű­velődés történetében. — Vikár Béla: Az ,,utolsó sámán“. — Móricz Péter: A mai Törökország. — Bán Aladár: Észt-magyar érintkezések a múltban és a jelenben. — Koronák. Koskenniemi költeménye, ford. Bán A. — A menyasszony. U. v. Schrowe köl­teménye, ford. Somkuti. — E. Németh József: Nyugat- Turkesztán és népei. — Kisebb közlemények. — Irodalom. — Hírek, — Társasági ügyek. BUDAPEST SZERKESZTŐSÉG ÉS KIADÓHIVATAL: ORSZÁG HÁZ A, XI A kiadásért felelés: dr. BÁN ALADÁR.

Next

/
Thumbnails
Contents