Turán. A Turáni Társaság folyóirata 13. (1930)

1930 / 1-4. szám

^ -,. щ ! Uf Щ0 \ . ' ' Xi 11 ÉVFOLYAM._____________________________1930. 1—IV. о до-,' j > ; , - ' ; V; ' ; TURAN A TURÁNI TÁRSASÁG FOLYÓIRATA. SZERKESZTŐSÉ O: PÉKÁR OYULA FŐSZERKESZTŐ CHOLNOKY JENŐ BÁN ALADÁR SZERKESZTŐ FELELŐS SZERKESZTŐ TARTALOM: Pékár Gyula: Attila népe a mai Nyugaton. — Paikeri Alajos: Magyar lehetőségek a Keleten. — Bán Aladár: Gróf Klebelsberg Kunó északi útja. — Móricz Péter: Fasizmus és turánízmus Törökországban. — Vikár Béla: Téli utazás Finnországba. — Husszein Námik: A török-magyar rokonság kérdése. — Sonkoly István: A finn zene népies elemei. — Himnusz Magyarország­hoz; Larin Kyösti költeménye. Hazám, K. Stalte köl­teménye; ford. Bán Aladár — Kisebb közlemények. — Irodalom. — Hírek .— Társasági ügyek. — Ré­sumé. BUDAPEST SZERKESZTŐSÉG ÉS KIADÓHIVATAL: ORSZÁG HÁZ A, XI. A kiadásért felelős; dr. BÁN ALADÁR.

Next

/
Thumbnails
Contents