Turán. A Turáni Társaság folyóirata 15. (1932)

1932 / 1-4. szám

XV. ÉVFOLYAM. 1932. I—IV. TÚRÁN A TURÁNI TÁRSASÁG (MAGYAR NÉPROKONSÁGI /К ; n EGYESÜLET) FOLYÓIRATA. SZERKESZTŐSÉ Q: PÉKÁR oyula FŐSZERKESZTŐ CHOLNOKY JENŐ SZERKESZTŐ BÁN ALADÁR FELELŐS SZERKESZTŐ TARTALOM: Móricz Péter: Az újtörök történetírási mozgalom. — Bán Aladár: A magyarok eredete finn tudós megvilá­gításában. — Dr. Weöres Gyula: Järventaus Arví, finn regényíró. — К. E. Sööt: Észt-magyar művészek rokonbarátságí érintkezése. — A. Koskenniemi költe­ményei: A Szív és a Halál (ford. Bán A.). Téli reggel. Kígyóit az ősznek. . . Fiat nox (ford. Somkúti). — Sonkoly István: Rokonvonások a magyar és a török­tatár zene között. — Lukinich Frigyes: Adalékok a lív nép életéből. — Kisebb közlemények. — Irodalom. — Hírek. — Társasági ügyek. — Resumé. BUDAPEST SZERKESZTŐSÉG ÉS KIADÓHIVATAL: ORSZÁG HÁZ A, XI.

Next

/
Thumbnails
Contents