Turán. A Turáni Társaság folyóirata 16. (1933)

1933 / 1-4. szám

XVI. ÉVFOLYAM. 1933. I-IV TÚRÁN »■MMVWMMMPWBIB« A TURÁNI TÁRSASÁG (MAGYAR NÉRROKONSÁGI EGYESÜLET) FOLYÓIRATA SZERKESZTŐSÉG: PÉKÁR GYULA FŐSZERKESZTŐ CHOLNOKY JENŐ SZERKESZTŐ BÁN ALADÁR FELELŐS SZERKESZTŐ /f Pb TARTALOM Dr. Cholnoki Jenőr A belsőázsiai pásztomépek szerepe a művelődés történetében. — Móricz Péter: G. Musztafa K. és a Török köztárs. ab kotásai. — Bán Aladár: A finn nép dalaiban. — A. Járventatís: Petőfi (ford. ifj. Szász K.). Lív* dalok (ford. dr. Lukinich F.). — R. Kiss István: Báthory István emlékezete. — B. A. Gömbös Gyula keleti útja és a rodostói ünnepség. — Dr. Gaskô D.: A magyar és a finn tub. ell. küz* delemről. — Leffler Béla: „Attila, svéd király.“ — Kisebb közlemények. — Irodalom. — Hirek. — Társasági ügyek. — Résumé. SZERKESZTŐSÉG ÉS KIADÓHIVATAL: BUDAPEST ORSZÁGHÁZA. XI SZERKESZTÉSÉRT ÉS A KIADÁSÉRT FELELŐS: DR. BÁN ALADÁR

Next

/
Thumbnails
Contents