Turán. A Turáni Társaság folyóirata 16. (1933)

1933 / 1-4. szám

Felkérjük t. tagiársainkat, hogy hátralékos tagdíjaikat mielőbb beküldeni szíveskedjenek» hogy emiatt a Társaság működésében fenn­akadás ne történjék. Ajándék újonnan belépő tagjainknak A Turáni Társaság a belépő új tagoknak kedvezményül ingyen osztja ki az alábbi kiadványokat: 1. Szentgály: Szibéria és az ottani viszonyok (számos képpel). 2. Horváth: A modern Kelet. 3. Paikert: A turáni eszme. 4. Isirkoff: Bulgária (50 műmelléklettel). A TURÁNI TÁRSASÁG kiadóhivatalában a következő kiadványok kaphatók: Túrón 1913. évfolyam................................................................................................. 2-— P „ 1917. „ 3— P ,, 1918. „ (1—2. szám elfogyott) ............................................ 2-— P „ 1921. „ (elfogyott). „ 1922. *...................................................................................................... 3— P „ 1923. „ (a 3—4. szám elfogyott) ................................................ 3-— P „ 1924. „ 2— P „ 1925. „ ........................................f............................................... 2— P „ 1926. „ 2— P „ 1927. „ 2— P „ 1928. .............................................................................................................. 2— P „ 1929. „ 2— P „ 1930. „ ................................................................................................ 3 — P „ 1931. „ 3— P „ 1932. „ 3— P Szentgály Antal: Szibéria ........................................................................................—‘90 P P osta Béla: A moszlim művészet hatásának példái Erdélyben .................. —'60 P P aikert Alajos: A turáni eszme politikai vonatkozásai .................................. —-30 P-------Magyar lehetőségek Keleten ...........................................................................—'30 P M árki Sándor: A turáni népek története ............................................................. —'30 P-------Kapcsolatok a turáni népek történetével .................................................. —'30 P D r. Lechner Jenő: A turáni népek művészete ...............................................—'30 P D r. Horváth Jenő: A modem Kelet ............................................................... 1'— P Isi rkoff: Bulgária. Fűzve 1-20 P, kötve ............................................................. **

Next

/
Thumbnails
Contents